Texter

Jag tillhandahåller tjänster inom textproduktion och har erfarenhet från journalistiska texter, reklam, content för sociala medier och hemsidor samt spökskrivningar.

Jag skriver journalistiska texter såsom nyhetstexter, intervjuer, reportage, krönikor och recensioner.

Jag skriver reklamtexter för print, webb och sociala medier. 

Jag skriver kreativa innehållstexter till hemsidor, sociala medier och bloggar.

Jag analyserar författarstil och skriver texter där någon annan än jag krediteras.

Urval av beställare

Journalistiska texter

Urval av beställare

Copy och reklamtexter